31.07.2022
Castellvell Music Fest, Plaça Maria Sola Solé Gaspà (Pati del Consultori)
‘ELS DITS DE LA MÚSICA’

Toti Soler en solitari
21:00